Проекти

Кино Космос

2022г.
Представеният Технически проект е разработен като продължение на спечеления през 2019г. конкурс за Идеен проект за основен ремонт на кино „Космос“. Настоящият проект предвижда осъвременяване и съживяване на занемарения сграден фонд и оформяне на модерно, наситено с активности градско площадно пространство, в синхрон със съществуващата градска среда. Също има за цел да обедини и допълни възможностите на културните сгради в Централната градска част на гр.Пловдив за провеждане на събития от разнообразен характер, като ги обезпечи функционално и технически.
Предвижданията на проекта включват зала, фоайе с две по-малки, гъвкави презентационни пространства, изложбени площи, кафене със зони вън и вътре със съпътстващата техническа инфраструктура, обслужваща функциите. Залата предлага възможност да се ползва както за кино, така и за театрални представления, концерти, презентации, специфични експериментални аудио-визуални спектакли, събрания и конференции.
Дадени са съвременни решения за фоайетата и са отворени възможности за лесно преконфигуриране на отворените зони в пространства за изложби, презентации, семинари, обучения, обсъждания и публични дискусии.
Интериорните предложения са силно вдъхновени от оригиналните решения. Използвани са подобни или сходни изразни средства, мотиви и материали. Търсен е ефект на максимално приближаване до оригиналните виждания и духа на сградата.

Кино Космос идеен проект

2019г.
Конкурс за ремонт на кино Космос - първа премия.
Идеен проект за основен ремонт на кино „Космос“. Предвидените ремонтни и строителни дейности предлагат начин сградата на кино „Космос“ да се превърне в мултифункционално културно средище, а площадното пространство да бъде приобщено, да стане притегателен център за различни активности на открито.

PHMV Вилен комплекс

2022г.
Проектът включва изграждането на шест сгради - двуетажни къщи близнак и детска площадка. Сградите ще бъдат част от по-голям хотелски комплекс. Дизайнът е съобразен с уникалните характеристики на обекта, предизвикателния терен и функционалните нужди на жителите и гостите, като същевременно отговаря на високите естетически и качествени стандарти на клиента.

Изложбена зала за ретро автомобили

Изложбената зала е архитектурен проект за частна колекция от 50 ретро автомобила. Конструкцията на обекта е стоманена. Фокус на инвестиционния проект е създаването на вълнуващо и незабравимо преживяване за посетителите, като същевременно се придържа към всички съответни норми за зониране и строителство.

LT Резиденция

ПЛОВДИВ 2021
ЗАВЪРШЕНА
Четириетажна жилищна сграда с подземен паркинг и супермаркет на партерния етаж. Сградата разполага с осем апартамента и се отличава с модерен дизайн. Проектът дава приоритет на покриването на високите естетически и качествени стандарти на клиента чрез включване на модерни дизайнерски елементи, като използването на HPL и стоманени панели на фасадата. Търсен е баланс между функционалността и естетиката, за да създаде високок стандарт на живот и да отговори на очакванията на клиента.

Многофамилна жилищна сграда "Росини"

ПЛОВДИВ 2021
В процес на проектиране

Благоустрояване на ул. Младежка, гр. Пловдив

2020г. Проектът обхваща територията на площад „Никола Мушанов“, протежението на ул. Младежка до контактната и зона с бул.“Копривщица“. Основните решения на проектната разработка са следните: 1. Площад Никола Мушанов се реконструира в представително парково пространство пред сградата на Областната администрация. За основен притегателен център се предвижда водна площ с неправилна форма, изградена около съществуващата дървесна растителност. 2. ул. „Младежка“ се затваря за автомобилен трафик в частта си между ул. Пенчо Славейков“ и пл. „Никола Мушанов“, като южното платно остава споделена двупосочна улица с ограничен достъп. Това решение дава възможност да се оформи модерно парково пространство, предназначено за хора с разнообразни интереси и различни възрастови групи. Специфичната линеарност налага концепцията за парк-променада, в който посетителят се среща с различни функционални звена, разхождайки се по протежението на зоната.

Еднофамилна жилищна сграда "Роза"

Mодерен еднофамилен дом с фасада решена в бяло и отворен план на етажа. Приоритет е естествената светлина и живота на закрито и открито. Жилището е предлага комфортни всекидневна, трапезария и три спални със самостоятелни бани и достатъчно пространство за дрешници. Външният кът за сядане е акцент, представляващ просторно и спокойно пространство за хранене и релаксация на открито. Естетиката на сградата е минималистична. Съчетани са модерен дизайн и безпроблемна интеграция на външен и вътрешен живот.

Парк към Парк Хотел Марково

Проектът представлява паркова среда към прилежащия Парк Хотел Марково и включва - ротонда където да се провежат церемонии с изнесен сватбен ритуал, футболно игрище със съблекалня, детски площадки за игра, въжеландия и алеи за почивка и разходка.

Ритейл център Шипка

Aрхитектуреният проект включва реконструкция и разширение на търговска сграда и е разработен на три фази с множество заинтересовани страни. Проектът изискваше координация и комуникация между всички участващи , включително ръководителя на проекта, архитекти, инженери, изпълнители, собственика на сградата, наемателите и местните власти.

Благоустрояване на южния бряг на река Марица, гр.Пловдив

Проектът обхваща територия, разположена по протежението на бул.”Марица-юг”, а именно - южния бряг на река Марица, от моста на Водната палата приблизително до кръстовището на бул.”Марица-юг” с бул.”Източен”. Пространството, предназначено за благоустрояване е линеарно, с дължина приблизително 1050м, а ширината варира от 3 до 15м. На юг то е ограничено от булевард „Марица-юг”, а на север – от коритото на реката. Преди 2019г разработваната територия бе почти напълно занемарена и загърбена откъм социални активности. Проектът търси разнообразни варианти за нейното превръщане в притегателна крайречна зелена зона, предназначена за посетители от различни възрасти и обществени категории. Разположеният в непосредствена близост жилищен квартал, а също така и близките учебни, детски, здравни и социални заведения са предпоставки за бъдещо интензивно използване на зоната от разнообразна група посетители и в широк часови диапазон. Пространството, предназначено за благоустрояване се намира на пешеходно разстояние от центъра на града, а също така и от Панаира. Основна цел на проекта е да внесе в разработвания крайречен участък разнообразен комплекс от социални активности, включващи спорт, рекреация, култура. Комбинирането на различни дейности създава функционално богатство на територията и дава възможност за нейното пълноценно натоварване.

"Регнум билдинг", гр. Пловдив

Търговски център и офиси, бул. "6-ти септември", Пловдив